Föreläsningar


11/10  19:00  Kinnaborgsalen  Totalförsvarsinformation

Föreläsare: Erik Alvius, Civilförsvarsförbundet

Vi går igenom hur det svenska totalförsvaret ser ut.


9/12  18:00  Kinnaborgsalen   Grannsamverkan
Medverkande: kommunpolis Annika Stomberg samt Rickard Silva, Skydds- och säkerhetsavd på Mark kommun


9/12  19:00  Kinnaborgsalen   Grov organiserad brottslighet

Föreläsare: Rickard Silva, Skydds- och säkerhetsavd på Marks Kommun samt representant från Polismyndighetens Ingripandeverksamhet2022


Social kontra situationell prevention 

Föreläsare: Rickard Silva


Kalendarium för övriga föreningar